hendrik70

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Техас Холдэм 2800 - 8 6 0 2 0
Гомоку 2178 - 968 696 9 263 45
Үгийн сүлжээ 2119 - 254 206 0 48 1
Судоку 2100 - 132 111 0 21 13
Орос даам 1810 - 166 90 18 58 12
шатар 1566 - 127 68 2 57 13
Коннэкт 4 1563 - 19 15 1 3 0
Дурак пасс 1542 - 20 14 0 6 0
Отелло 1458 - 13 6 0 7 0
рэнзү 1452 - 6 4 0 2 0
Пэнтэ 1448 - 5 3 0 2 0
Double up 1434 - 15 14 0 1 1
3 чек 1425 - 5 3 0 2 0
Блокинг 1421 - 1 1 0 0 0
олон улсын даам 1421 - 1 1 0 0 0
Бразил даам 1408 - 3 1 1 1 0
Фишер рандом шатар 1401 - 2 1 0 1 0
Стак 4 D 1401 - 2 1 0 1 0
Мянга 1400 - 1 0 1 0 0
Drawing 1390 - 83 21 29 33 0
Энтропи 1379 - 1 0 0 1 0
Lines of action 1362 - 5 1 0 4 0
Үно 1353 - 28 14 0 14 0
өгдөг даам 1349 - 3 0 0 3 0
Дурак 1345 - 26 11 0 15 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 14 14:49 09:12
Хялбар 38 06:30 03:24
Судоку 6x6
Дундаж 26 01:59 01:23
Хялбар 26 01:06 00:38
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 7 10:57 08:26