HansGK

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 2125 - 1354 737 128 489 108
3 чек 1439 - 3 3 0 0 0
Бисмарк 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1397 - 113 31 0 82 0
Фишер рандом шатар 1388 - 6 2 1 3 1
Double up 1385 - 11 0 0 11 0
Drawing 1382 - 56 11 14 31 0
Орос даам 1382 - 21 11 0 10 3
Үгийн сүлжээ 1369 - 10 2 0 8 0
Англи даам 1367 - 2 0 0 2 0
Мянга 1347 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1346 - 4 0 0 4 0
Коннэкт 4 1290 - 10 2 0 8 0
Саску 1280 - 2 0 1 1 0
Техас Холдэм 0 - 14 3 0 11 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 5 11:02 51:28
Хялбар 8 33:24 11:44
Судоку 6x6
Дундаж 7 10:04 08:06
Хялбар 11 03:42 01:37