MihkelNormak

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 2133 - 260 98 0 162 4
Судоку 2047 - 421 208 0 213 13
Гомоку 1821 - 1335 788 36 511 60
Drawing 1505 - 437 153 149 135 0
Пэнтэ 1407 - 42 14 0 28 4
Отелло 1400 - 49 9 0 40 4
Үно 1400 - 2 0 0 2 0
Коннэкт 4 1385 - 52 13 2 37 0
Энтропи 1382 - 22 5 0 17 3
Блокинг 1371 - 5 1 0 4 0
Бисмарк 1353 - 2 0 0 2 0
Стак 4 D 1352 - 45 14 1 30 3
Фишер рандом шатар 1351 - 4 0 0 4 0
Орос даам 1346 - 176 52 21 103 10
Бразил даам 1332 - 7 0 0 7 0
олон улсын даам 1325 - 28 4 0 24 3
Англи даам 1323 - 12 1 0 11 0
Lines of action 1307 - 35 2 1 32 3
Дурак пасс 1297 - 12 2 0 10 0
Дурак 1296 - 23 1 0 22 1
3 чек 1293 - 46 13 2 31 2
өгдөг даам 1275 - 48 9 2 37 1
рэнзү 1274 - 207 78 4 125 27
Олон тоглогчийн дурак 1251 - 10 1 0 9 2
шатар 1186 - 197 66 16 115 20
Double up 1162 - 332 240 0 92 7
Саску 1128 - 8 0 6 2 0
Мянга 954 - 18 0 6 12 2
Техас Холдэм 0 - 24 2 4 18 3

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 27 11:37 03:13
Судоку 6x6
Дундаж 30 03:17 01:15
Хялбар 145 05:02 00:32
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1 24:35 24:35
Хялбар 2 01:44 01:18