mees123456

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Энтропи 1392 - 7 3 1 3 0
Орос даам 1381 - 1857 637 218 1002 25
Үно 1378 - 5646 2719 0 2927 227
Англи даам 1375 - 14 4 1 9 2
Отелло 1364 - 29 10 1 18 2
Дурак 1346 - 54 21 0 33 4
Коннэкт 4 1344 - 343 128 3 212 6
Пэнтэ 1343 - 4 0 0 4 2
рэнзү 1339 - 9 1 0 8 2
Фишер рандом шатар 1332 - 3 0 0 3 1
шатар 1320 - 6 1 0 5 1
Гомоку 1316 - 15 1 0 14 1
өгдөг даам 1298 - 158 48 2 108 7
Судоку 1289 - 67 9 0 58 2
Бразил даам 1276 - 9 0 2 7 1
олон улсын даам 1256 - 12 1 0 11 1
Стак 4 D 1216 - 104 33 0 71 15
Дурак пасс 1210 - 161 58 0 103 9
Олон тоглогчийн дурак 1126 - 38 11 0 27 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 9 01:54 01:00