pormustaja

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1400 - 1 0 0 1 0
Үно 1400 - 176 77 0 99 5
Коннэкт 4 1400 - 25 4 0 21 1
олон улсын даам 1400 - 4 0 1 3 0
өгдөг даам 1400 - 23 12 1 10 1
Орос даам 1400 - 143 37 26 80 0
Фишер рандом шатар 1400 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1400 - 3 0 0 3 0
Пэнтэ 1319 - 17 2 0 15 2
Отелло 1316 - 21 3 2 16 2
шатар 1235 - 14 2 0 12 1