seve

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Дурак 1495 - 465 232 0 233 11
Үно 1441 - 1838 824 0 1014 77
Судоку 1400 - 2 1 0 1 0
Double up 1400 - 1 0 0 1 0
Gentelman 1398 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1370 - 15 13 0 2 1
Олон тоглогчийн дурак 1325 - 704 332 0 372 107
Дурак пасс 1303 - 79 37 0 42 5
Техас Холдэм 0 - 3 0 0 3 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 20:17 20:17