tuttifruttii

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Үгийн сүлжээ 1400 - 18 6 0 12 0
Double up 1400 - 2 0 0 2 0
Гомоку 1369 - 160 92 0 68 5
Drawing 1332 - 163 41 48 74 0