mirru2010

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 1420 - 1 1 0 0 0
Gentelman 1400 - 1 1 0 0 0
Гомоку 1395 - 474 206 14 254 12
Судоку 1380 - 5 1 0 4 0
Отелло 1379 - 1 0 0 1 0
Дурак пасс 1379 - 1 0 0 1 0
олон улсын даам 1379 - 1 0 0 1 0
Drawing 1360 - 223 49 56 118 0
Үгийн сүлжээ 1359 - 8 0 0 8 0