LepatriiN-u

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Олон тоглогчийн дурак 1559 77 2018 1011 0 1007 479
Дурак пасс 1532 - 1177 529 0 648 40
Дурак 1444 - 1018 473 0 545 49
Үно 1387 - 1 0 0 1 0
Double up 1379 - 34 29 0 5 0
Үгийн сүлжээ 1364 - 32 20 0 12 2
Орос даам 1298 - 9 0 1 8 1
Судоку 1203 - 333 251 0 82 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1 06:30 06:30
Хэцүү 4 16:49 13:57
Дундаж 6 14:17 10:40
Хялбар 48 05:47 03:12
Судоку 6x6
Дундаж 57 01:57 01:02
Хялбар 70 01:11 00:43
Судоку 9x9Диагональ
Дундаж 4 14:07 08:29
Хялбар 20 10:39 07:09
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хялбар 4 06:01 04:11
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 14 06:02 02:50
Хялбар 23 01:47 00:46