MartVaar

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 1460 258 406 176 13 217 34
Drawing 1400 - 40 15 14 11 0
Lines of action 1394 - 1 0 0 1 0
Пэнтэ 1394 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1391 - 2 0 1 1 0
Отелло 1377 - 1 0 0 1 0
Үгийн сүлжээ 1374 - 2 0 0 2 0
Судоку 1310 - 55 9 0 46 3
Double up 1187 - 69 51 0 18 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Дундаж 1 06:59 06:59
Хялбар 4 11:09 02:25
Судоку 6x6Хэвийн биш
Хялбар 3 08:55 04:28