Ruslan_2006

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1637 - 23 10 2 11 0
олон улсын даам 1402 - 13 5 2 6 0
Double up 1400 - 1 0 0 1 0