mra-pc10

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1465 - 37 19 1 17 5
Гомоку 1441 - 2 2 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1400 - 8 2 0 6 0
Double up 1400 - 17 12 0 5 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 08:27 08:27
Судоку 6x6
Хялбар 1 06:11 06:11