mra-pc15

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 2085 2 214 163 3 48 19
Гомоку 1772 - 53 48 0 5 2
Пэнтэ 1569 8 125 72 3 50 1
Коннэкт 4 1443 - 7 4 1 2 0
Отелло 1422 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Орос даам 1388 - 3 0 0 3 0
Судоку 1383 - 15 6 0 9 1
Стак 4 D 1359 - 3 0 0 3 0
шатар 1320 - 13 2 0 11 3
Double up 1317 - 13 8 0 5 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 6 01:24 00:49