dmarkusp

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1421 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1398 - 3 1 0 2 0
Lines of action 1379 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1089 - 126 41 0 85 7