PC-Chloe24

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1428 - 11 6 0 5 1
Double up 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1400 - 2 0 0 2 0
Пэнтэ 1371 32 23 11 0 12 2
рэнзү 1307 227 71 27 1 43 10