Gonnan

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
WOF Отелло 1685 - 8 1 0 7 2
Судоку 1400 - 14 10 0 4 0
Үгийн сүлжээ 1389 - 3 0 0 3 0
Отелло 1230 - 328 143 9 176 47

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 10 23:32 13:41