TiiT

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 3446 - 63093 62503 0 590 1185
Гомоку 2184 - 1498 956 6 536 8
Отелло 2104 - 1318 1030 16 272 15
Орос даам 2068 - 3448 1842 673 933 13
Double up 1806 - 116 115 0 1 30
рэнзү 1692 - 692 240 5 447 6
өгдөг даам 1655 - 137 77 1 59 7
Англи даам 1654 - 87 55 15 17 6
Пэнтэ 1648 - 153 95 0 58 7
Коннэкт 4 1581 - 260 133 20 107 3
олон улсын даам 1562 - 87 55 9 23 2
Үгийн сүлжээ 1499 - 199 186 0 13 4
Drawing 1477 - 107 46 34 27 0
Бразил даам 1456 - 55 24 15 16 3
Блокинг 1448 - 45 25 1 19 3
Энтропи 1441 - 32 24 1 7 0
3 чек 1402 - 29 18 0 11 3
Стак 4 D 1400 - 25 15 2 8 0
Бисмарк 1400 - 3 1 0 2 0
Үно 1374 - 2117 1065 0 1052 78
Дурак 1367 - 81 39 0 42 5
Фишер рандом шатар 1360 - 18 8 2 8 2
Дурак пасс 1340 - 63 27 0 36 7
шатар 1244 - 202 81 11 110 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 5810 03:04 00:57
Хэцүү 4775 02:22 00:56
Дундаж 5066 01:45 00:40
Хялбар 7238 00:54 00:25
Судоку 6x6
Дундаж 4698 00:21 00:11
Хялбар 4987 00:13 00:07
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 4734 02:56 00:56
Дундаж 4632 02:07 00:44
Хялбар 4578 01:29 00:44
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 3234 03:48 01:15
Дундаж 3176 02:53 01:05
Хялбар 2989 01:19 00:42
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 3490 00:40 00:15
Хялбар 3064 00:17 00:10
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:15:48 13.05.2017ны өдөр