Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-12-05T09:00:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/170821/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
30 минут + 5 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
The Third World Renju Open Online tournament, gr. C - born from January 1, 2012 to December 31, 2015 (mängijad sündinud 2012-2015)
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Өрөг эхлэх хугацаа
2. Тойрог: 2020-12-05 10:30
3. Тойрог: 2020-12-05 12:00
4. Тойрог: 2020-12-05 14:00
5. Тойрог: 2020-12-06 10:00
6. Тойрог: 2020-12-06 11:30
7. Тойрог: 2020-12-06 13:30
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: