ants

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2912 - 13008 12813 18 177 449
рэнзү 2382 - 2769 2570 38 161 233
Пэнтэ 2312 - 1177 1123 0 54 24
Отелло 2111 - 352 330 2 20 24
Коннэкт 4 2091 - 107 105 0 2 8
шатар 2043 38 371 221 14 136 10
Орос даам 1966 - 95 74 9 12 6
Lines of action 1777 - 30 30 0 0 0
өгдөг даам 1577 - 14 13 0 1 0
олон улсын даам 1571 - 12 12 0 0 1
Стак 4 D 1510 - 8 7 0 1 0
Фишер рандом шатар 1490 - 44 19 1 24 4
Судоку 1481 - 7 5 0 2 0
3 чек 1480 - 6 6 0 0 0
Англи даам 1441 - 2 2 0 0 0
Бразил даам 1422 - 1 1 0 0 0
Энтропи 1421 - 1 1 0 0 0
Double up 1400 - 6 1 0 5 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 15 11 0 4 0
Блокинг 1400 - 1 0 1 0 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 4 08:26 05:00