ants

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2912 - 12792 12597 18 177 448
рэнзү 2382 - 2767 2568 38 161 233
Пэнтэ 2312 - 1175 1121 0 54 24
Отелло 2107 - 346 324 2 20 24
Коннэкт 4 2091 - 107 105 0 2 8
шатар 2041 - 358 209 14 135 10
Орос даам 1966 35 95 74 9 12 6
Lines of action 1757 - 27 27 0 0 0
олон улсын даам 1571 - 12 12 0 0 1
өгдөг даам 1563 - 13 12 0 1 0
Стак 4 D 1510 - 8 7 0 1 0
Судоку 1481 - 7 5 0 2 0
3 чек 1480 - 6 6 0 0 0
Фишер рандом шатар 1471 - 43 18 1 24 4
Англи даам 1441 - 2 2 0 0 0
Бразил даам 1422 - 1 1 0 0 0
Энтропи 1421 - 1 1 0 0 0
Double up 1400 - 6 1 0 5 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 15 11 0 4 0
Блокинг 1400 - 1 0 1 0 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 4 08:26 05:00