Тэмцээний хайлт

Хугацаа -
Дүн: 14
Тоглолт Тодорхойлолт Зохион байгуулагч Ялагч Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Тэмцээний хураамж Оролцогчийн тоо Тэмцээний ширээ
шатар Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop zissass 2021-04-05T14:00:00+03:00 2h 25min - 28 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - gümnaasium
(10. - 12. klass)
Meikop zissass 2021-03-08T14:00:00+02:00 2h 24min - 27 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop zissass 2021-01-18T14:00:00+02:00 2h 30min - 36 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop umbesnii 2020-11-23T14:00:00+02:00 2h 32min - 38 Нээлттэй
шатар Male turniirisari
2020
Vint.ee nordic 2020-11-19T20:00:00+02:00 1h 38min - 37 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop Grete55 2020-03-16T14:00:00+02:00 2h 28min - 25 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - gümnaasium
(10. - 12. klass)
Meikop tennispall 2020-02-10T14:00:00+02:00 2h 30min - 43 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop Grete55 2020-01-13T14:00:00+02:00 2h 37min - 44 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop Grete55 2019-11-25T14:00:00+02:00 2h 26min - 48 Нээлттэй
шатар Male turniirisari
2019.
Reitingumuutuseta
turniir!
Vint.ee TheAnswer 2019-11-07T20:00:00+02:00 1h 42min - 35 Нээлттэй
шатар 5 + 0 x 7 Vint.ee UFOMEN 2019-11-04T22:01:00+02:00 53min - 9 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop Margareth 2019-03-11T14:00:00+02:00 2h 33min - 42 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - gümnaasium
(10. - 12. klass)
Meikop Margareth 2019-02-11T14:00:00+02:00 2h 44min - 40 Нээлттэй
шатар Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- gümnaasium (10. -
12. klass)
Meikop Margareth 2019-01-14T14:00:00+02:00 2h 38min - 44 Нээлттэй