Тэмцээний хайлт

Хугацаа -
Дүн: 14
Тоглолт Тодорхойлолт Зохион байгуулагч Ялагч Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Тэмцээний хураамж Оролцогчийн тоо Тэмцээний ширээ
Гомоку Tallinna koolinoorte
MV-d gomokus 2022
HendrikOlde ikla 2022-05-05T13:00:00+03:00 2h 2min - 43 Нээлттэй
Гомоку TALLINNA KOOLINOORTE
XXIX SPORDIMÄNGUDE
INDIVIDUAALSED JA
VÕISTKONDLIKUD
MEISTRIVÕISTLUSED
GOMOKUS
HendrikOlde rakett69 2021-05-21T13:00:00+03:00 2h 9min - 43 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop PaulJohann 2020-03-18T13:00:00+02:00 1h 26min - 151 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - algkool (1.
- 4. klass)
Meikop Henrirk 2020-02-12T13:00:00+02:00 1h 25min - 186 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop KJMeikop 2020-01-15T13:00:00+02:00 1h 21min - 193 Нээлттэй
Гомоку Avang SK turniir Meikop MiaV 2020-01-09T19:30:00+02:00 29min - 10 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop PaulJohann 2019-11-27T13:00:00+02:00 1h 26min - 175 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop Rauno1003 2019-03-13T13:00:00+02:00 1h 19min - 160 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - algkool (1.
- 4. klass)
Meikop Rauno1003 2019-02-13T13:00:00+02:00 1h 27min - 141 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop Rauno1003 2019-01-16T13:00:00+02:00 1h 22min - 149 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop ALT 2018-11-28T13:00:00+02:00 1h 20min - 158 Нээлттэй
Гомоку Tallinna Nõmme
Gümnaasiumi turniir
Meikop SigridO 2018-10-05T13:20:00+03:00 9min - 6 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- algkool (1. - 4.
klass)
Meikop Mairon16 2018-03-21T13:00:00+02:00 1h 30min - 149 Нээлттэй
Гомоку Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - algkool (1.
- 4. klass)
Meikop silverhill 2018-02-14T13:00:00+02:00 1h 20min - 147 Нээлттэй