peterjo

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1662 - 46 27 0 19 5
Гомоку 1577 - 27 18 0 9 0
Пэнтэ 1400 - 1 1 0 0 0
Отелло 1379 - 1 0 0 1 0