ILLIMAR

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Олон тоглогчийн дурак 1817 30 5908 2877 0 3031 666
Мянга 1806 45 20288 6554 7605 6129 1484
Үно 1632 - 10713 5181 0 5532 1056
Дурак 1625 - 8126 4165 0 3961 470
Орос даам 1624 - 4899 1943 894 2062 39
Дурак пасс 1562 - 11175 5868 0 5307 505
өгдөг даам 1436 - 388 138 2 248 22
Gentelman 1412 28 2142 2142 0 0 54
Саску 1405 - 4613 1976 337 2300 265
Коннэкт 4 1400 - 24 1 1 22 1
Пэнтэ 1400 - 2 0 0 2 0
Гомоку 1400 - 6 0 0 6 0
Энтропи 1400 - 1 0 0 1 0
Стак 4 D 1400 - 2 0 0 2 0
олон улсын даам 1366 - 245 89 32 124 7
Блокинг 1317 - 16 0 0 16 0
Бразил даам 1309 - 147 54 13 80 3
3 чек 1290 - 18 3 0 15 1
Англи даам 1255 - 129 41 8 80 5
шатар 1184 - 1355 553 85 717 17
Фишер рандом шатар 1166 - 24 1 0 23 2
Бисмарк 1015 - 366 78 120 168 14