Johanna

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
олон улсын даам 2386 2 244 179 37 28 25
Орос даам 1689 - 133 84 32 17 1
өгдөг даам 1494 - 23 11 0 12 1
Отелло 1400 - 3 0 0 3 0
Бразил даам 1400 - 1 1 0 0 0