marchu87

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 2347 - 2788 1673 122 993 43
Гомоку 1758 - 386 208 2 176 4
Энтропи 1757 3 937 383 19 535 12
Фишер рандом шатар 1634 - 218 102 7 109 2
Коннэкт 4 1617 - 25 13 3 9 0
Lines of action 1609 - 58 27 1 30 5
Отелло 1568 - 28 19 1 8 1
Судоку 1337 - 21 11 0 10 1
Орос даам 1320 - 35 9 1 25 0
Техас Холдэм 400 - 98 41 9 48 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1 07:40 07:40
Хэцүү 1 14:00 14:00
Дундаж 2 05:38 04:47
Хялбар 2 03:32 03:05
Судоку 6x6
Дундаж 1 01:31 01:31
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 1 20:56 20:56
Дундаж 1 09:13 09:13
Хялбар 1 21:07 21:07