rainerp

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1867 - 1249 710 0 539 39
рэнзү 1699 - 134 72 1 61 20
Коннэкт 4 1445 - 44 22 1 21 2
Пэнтэ 1425 - 37 19 0 18 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
олон улсын даам 1400 - 1 0 1 0 0
Lines of action 1379 - 1 0 0 1 0
Дурак пасс 1369 - 8 3 0 5 0
Орос даам 1357 - 8 2 0 6 0
Судоку 1326 - 7 0 0 7 0
шатар 1271 - 13 3 0 10 0
Double up 1234 - 309 254 0 55 10
Дурак 1172 - 19 1 0 18 0
Отелло 1149 - 27 2 0 25 0
өгдөг даам 1127 - 45 4 0 41 0
Блокинг 1114 - 41 0 0 41 0