aivar52

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 1686 73 10826 4263 416 6147 41
Дурак 1579 26 351 165 0 186 0
өгдөг даам 1420 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 1 0 0 0
олон улсын даам 1396 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1363 - 7 0 0 7 0
Дурак пасс 1233 - 52 18 0 34 0
Орос даам 1198 - 31 2 1 28 0