orast

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Техас Холдэм 4750 13 132608 33441 19077 80090 400
Double up 2105 - 18641 17087 0 1554 434
Мянга 2046 - 6659 2002 2787 1870 452
Бисмарк 1887 - 6968 2110 2652 2206 297
Саску 1805 - 5464 2659 268 2537 365
Дурак 1658 - 4756 2243 0 2513 356
Gentelman 1551 23 6651 6651 0 0 139
Үно 1495 25 64105 32092 0 32013 2935
Дурак пасс 1490 - 4731 2225 0 2506 377
Отелло 1457 - 931 619 15 297 10
Drawing 1442 - 365 106 111 148 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 21 4 0 17 0
шатар 1400 - 2 0 0 2 1
Энтропи 1368 - 463 167 2 294 11
Олон тоглогчийн дурак 1347 102 12836 6014 0 6822 2078
Коннэкт 4 1280 - 45 14 1 30 0
Англи даам 1266 - 51 13 9 29 6
Гомоку 1241 - 842 247 43 552 59
Пэнтэ 1195 - 88 22 2 64 8
Орос даам 1179 - 484 79 80 325 49
Lines of action 1178 - 90 17 7 66 7
Бразил даам 1160 - 26 3 3 20 3
Стак 4 D 1149 - 112 24 6 82 8
өгдөг даам 1126 - 240 67 13 160 20
Судоку 1107 - 146 57 0 89 1
3 чек 1097 - 52 7 8 37 8
Блокинг 1065 - 44 5 0 39 4
олон улсын даам 1055 - 279 44 33 202 43
рэнзү 1048 - 54 11 1 42 6

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 17:56 17:56
Судоку 6x6
Дундаж 2 03:09 02:45
Хялбар 52 03:46 01:36
Судоку 6x6Хэвийн биш
Хялбар 1 04:58 04:58