kaurkal

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2186 - 642 380 6 256 63
Коннэкт 4 1871 - 90 69 1 20 6
рэнзү 1633 - 112 65 3 44 17
Орос даам 1603 - 23 17 1 5 4
Отелло 1484 - 6 5 0 1 1
Стак 4 D 1460 - 3 3 0 0 0
Судоку 1400 - 33 21 0 12 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 2 0 0 2 0
Пэнтэ 1400 - 1 0 0 1 0
Drawing 1400 - 12 2 3 7 0
Англи даам 1390 - 1 0 0 1 0
шатар 1385 - 9 2 2 5 1
Дурак пасс 1380 - 9 4 0 5 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 5 29:05 21:58
Хэцүү 7 32:37 17:49
Дундаж 5 32:57 26:21
Судоку 6x6
Дундаж 2 03:29 02:39
Хялбар 1 02:03 02:03
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 1 04:09 04:09