Egor2003

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1791 - 58 33 0 25 8
рэнзү 1670 - 128 75 3 50 16
Судоку 1158 - 13 6 0 7 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 27:20 27:20
Хялбар 1 19:25 19:25
Судоку 6x6
Дундаж 1 03:30 03:30
Хялбар 2 02:59 01:46
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1 07:18 07:18