stam85

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Мянга 1546 141 1307 319 605 383 29
Олон тоглогчийн дурак 1528 - 282 148 0 134 24
Саску 1494 187 5052 2234 403 2415 93
Drawing 1418 - 25 8 6 11 0
Дурак пасс 1408 - 768 365 0 403 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 18 10 0 8 0
Double up 1400 - 3 0 0 3 0
Судоку 1385 - 2 0 0 2 0
Дурак 1306 - 304 125 0 179 2
Үно 1303 - 2429 1204 0 1225 45
Гомоку 1286 - 400 163 1 236 0
Бисмарк 1272 - 9 0 4 5 0
Техас Холдэм 0 - 69 20 5 44 0