Nona

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1849 - 451 227 47 177 48
олон улсын даам 1437 - 259 99 30 130 28
Үгийн сүлжээ 1400 - 4 0 0 4 0
Double up 1400 - 15 12 0 3 0
өгдөг даам 1379 - 1 0 0 1 0
Судоку 1347 - 1061 913 0 148 3

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 52 26:46 12:23
Хэцүү 69 23:55 09:47
Дундаж 110 18:48 05:38
Хялбар 125 07:15 02:55
Судоку 6x6
Дундаж 68 02:48 01:12
Хялбар 98 02:08 00:41
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 55 37:52 10:02
Дундаж 91 21:06 07:30
Хялбар 88 13:58 04:43
Судоку 9x9Хэвийн биш
Дундаж 4 42:18 17:18
Хялбар 27 08:34 04:00
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 53 10:25 02:04
Хялбар 71 02:00 00:48