wild

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 2907 - 579 471 84 24 21
олон улсын даам 2419 1 468 396 59 13 50
Бразил даам 1490 - 12 3 7 2 0
өгдөг даам 1482 - 9 6 1 2 0
Англи даам 1442 - 2 2 0 0 0
Судоку 1400 - 1 1 0 0 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 04:51 04:51