darya

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2266 13 195 140 4 51 22
рэнзү 2145 - 231 164 13 54 28
Судоку 1568 - 23 13 0 10 1
Lines of action 1557 - 8 8 0 0 1
Орос даам 1463 - 7 4 2 1 1
шатар 1422 - 6 3 1 2 1
Drawing 1401 - 4 0 0 4 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 3 09:09 06:34
Судоку 6x6
Дундаж 3 04:44 03:17
Хялбар 5 01:56 00:57
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1 03:37 03:37
Хялбар 1 02:14 02:14