naine

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Мянга 1699 - 2687 950 904 833 183
Олон тоглогчийн дурак 1685 - 280 138 0 142 26
Үно 1509 - 7452 3778 0 3674 544
Үгийн сүлжээ 1486 - 46 24 0 22 7
Дурак 1421 - 249 130 0 119 14
Гомоку 1400 - 7 3 0 4 0
өгдөг даам 1400 - 20 4 1 15 2
олон улсын даам 1400 - 1 0 0 1 0
Коннэкт 4 1400 - 15 5 0 10 1
Англи даам 1400 - 1 0 1 0 0
Double up 1400 - 6 3 0 3 0
Drawing 1390 - 62 18 17 27 0
Дурак пасс 1385 - 347 188 0 159 18
Орос даам 1338 - 18 1 0 17 2
Gentelman 1335 - 75 75 0 0 3
Судоку 1235 - 34 4 2 28 1
Саску 1095 - 1280 565 130 585 73
Бисмарк 1082 - 232 69 47 116 6
Техас Холдэм 0 - 1618 516 89 1013 23