averal

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Бисмарк 1844 - 4072 1354 1576 1142 184
Саску 1624 140 3377 1519 248 1610 107
Gentelman 1568 - 515 515 0 0 23
Мянга 1521 140 7979 2726 2890 2363 642
Үно 1441 - 1913 918 0 995 166
Үгийн сүлжээ 1414 - 6 1 0 5 0
Дурак пасс 1400 - 180 77 0 103 14
Судоку 1400 - 69 44 0 25 0
шатар 1389 - 1 0 0 1 0
Олон тоглогчийн дурак 1218 - 125 42 0 83 34
Дурак 1113 - 323 127 0 196 27

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1 20:41 20:41
Хэцүү 6 15:22 08:41
Дундаж 18 09:38 05:31
Хялбар 19 04:53 03:28