sergos

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1832 73 830 492 6 332 54
Double up 1484 - 88 77 0 11 0
олон улсын даам 1442 - 6 4 0 2 0
Судоку 1421 - 6 1 0 5 0
Drawing 1395 - 260 52 60 148 0
Дурак 1380 - 7 3 0 4 1
Коннэкт 4 1357 - 3 0 0 3 0
Орос даам 1348 - 3 0 0 3 0
Пэнтэ 1343 - 41 16 0 25 2
Үгийн сүлжээ 1341 - 15 0 0 15 0
рэнзү 1277 - 165 58 0 107 26
шатар 1256 - 18 3 1 14 0
Олон тоглогчийн дурак 1239 - 5 1 0 4 1