egorpoduga

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2161 - 185 123 3 59 21
рэнзү 1900 - 246 156 2 88 28
Орос даам 1441 - 7 4 1 2 1
шатар 1439 - 4 3 0 1 1
Үно 1400 - 1 1 0 0 0
Drawing 1399 - 7 0 0 7 0
Double up 1379 - 3 1 0 2 0
Lines of action 1364 - 8 3 0 5 1
Пэнтэ 1336 - 8 2 1 5 1
Судоку 1316 - 13 11 0 2 2

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 23:39 23:39
Хялбар 3 18:05 09:35
Судоку 6x6
Дундаж 3 04:01 03:38
Хялбар 3 03:10 01:28
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 1 21:36 21:36