pente_player

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Пэнтэ 1942 - 316 207 4 105 5
Гомоку 1766 - 149 88 1 60 8
Отелло 1441 - 7 4 0 3 0
рэнзү 1433 - 16 9 0 7 1
Double up 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1379 - 14 12 0 2 0
шатар 1356 - 2 0 0 2 0
Англи даам 1341 - 3 0 0 3 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хэцүү 2 21:48 20:57
Дундаж 3 29:32 21:20
Хялбар 6 11:09 08:02
Судоку 6x6
Хялбар 1 06:05 06:05