Teentrenni77

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1678 84 66 34 11 21 0
Үгийн сүлжээ 1585 - 63 48 0 15 1
өгдөг даам 1401 - 2 1 0 1 0
Double up 1379 - 1 0 0 1 0
Судоку 1379 - 3 0 0 3 0
Мянга 1338 - 2 0 1 1 0
Коннэкт 4 1300 - 31 10 1 20 0
олон улсын даам 1264 41 75 21 11 43 12