eskaemm

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1934 63 1961 857 350 754 96
өгдөг даам 1442 - 34 13 1 20 6
Судоку 1400 - 8 6 0 2 0
Double up 1400 - 3 0 0 3 0
олон улсын даам 1383 35 893 336 86 471 107
Бразил даам 1335 - 44 11 11 22 6
Англи даам 1335 - 38 10 6 22 5
шатар 1268 - 6 0 0 6 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 5 06:03 03:06
Судоку 6x6Хэвийн биш
Хялбар 1 05:52 05:52