Kristjan1234

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 2248 - 921 816 0 105 107
Үгийн сүлжээ 2137 - 124 117 0 7 0
Гомоку 1755 - 172 83 7 82 18
Дурак 1400 - 15 8 0 7 1
шатар 1372 - 91 39 3 49 14
олон улсын даам 1359 - 2 0 0 2 0
Орос даам 1349 - 133 45 16 72 12

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 87 16:04 06:31
Хэцүү 56 13:36 04:38
Дундаж 133 09:41 04:31
Хялбар 57 04:27 02:17
Судоку 6x6
Дундаж 91 01:48 00:42
Хялбар 39 01:15 00:39
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 60 15:51 06:46
Дундаж 76 11:54 04:30
Хялбар 19 08:34 04:52
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 23 17:35 09:23
Дундаж 55 17:32 06:23
Хялбар 1 06:09 06:09
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 76 04:53 01:28
Хялбар 43 01:33 00:52