Kris100

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2126 - 2574 1331 18 1225 81
Орос даам 1644 - 268 110 25 133 17
Судоку 1579 - 192 126 3 63 16
Пэнтэ 1576 - 447 173 3 271 1
рэнзү 1466 - 233 99 3 131 15
Double up 1443 - 28 24 0 4 1
Энтропи 1421 - 3 1 1 1 0
Lines of action 1421 - 1 1 0 0 0
олон улсын даам 1408 - 7 2 0 5 0
Англи даам 1404 - 5 2 0 3 0
Бразил даам 1400 - 3 1 1 1 0
Үно 1400 - 21 6 0 15 3
Отелло 1400 - 65 11 1 53 0
Коннэкт 4 1394 - 336 99 14 223 3
шатар 1375 - 132 35 15 82 13
Стак 4 D 1371 - 23 7 0 16 2
Дурак 1361 - 27 8 0 19 1
Дурак пасс 1359 - 10 2 0 8 0
Блокинг 1358 - 2 0 0 2 0
3 чек 1354 - 11 1 0 10 0
Фишер рандом шатар 1323 - 5 0 0 5 1
өгдөг даам 1280 - 66 18 3 45 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 14 33:04 14:28
Хялбар 35 13:38 05:15
Судоку 6x6
Дундаж 33 03:27 01:34
Хялбар 42 02:13 00:51
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 1 22:18 22:18
Судоку 6x6Хэвийн биш
Хялбар 1 01:12 01:12