hollinger

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
шатар 3017 1 6117 3946 423 1748 38
Фишер рандом шатар 2152 - 148 103 5 40 1
3 чек 1978 - 81 61 0 20 1
Гомоку 1917 - 478 201 1 276 6
Орос даам 1901 - 693 220 27 446 3
Коннэкт 4 1885 - 735 371 38 326 3
Үно 1883 - 10419 5305 0 5114 175
Double up 1865 - 63 61 0 2 14
Блокинг 1731 - 54 33 4 17 2
Стак 4 D 1504 - 14 8 1 5 1
Бисмарк 1472 - 13 4 4 5 0
Дурак 1447 - 12 5 0 7 0
Англи даам 1425 - 9 5 0 4 1
рэнзү 1400 - 2 1 0 1 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 3 2 0 1 0
өгдөг даам 1400 - 30 17 0 13 0
Дурак пасс 1400 - 15 9 0 6 0
Отелло 1397 - 9 4 0 5 1
Drawing 1396 - 24 2 8 14 0
Пэнтэ 1372 - 8 3 0 5 1
Энтропи 1355 - 8 3 0 5 1
Судоку 1309 - 52 26 0 26 3
Олон тоглогчийн дурак 1140 - 29 10 0 19 9
Техас Холдэм 0 - 135 64 3 68 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хэцүү 3 07:05 01:33
Дундаж 5 16:25 12:05
Хялбар 4 04:31 03:03
Судоку 6x6
Дундаж 6 05:54 01:37
Хялбар 2 00:40 00:34
Судоку 9x9Диагональ
Хялбар 2 07:25 07:16
Судоку 6x6Хэвийн биш
Хялбар 3 01:31 01:06