BanWave

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Double up 1914 - 135 103 0 32 60
Судоку 1882 13 87913 77082 1 10830 1153
Коннэкт 4 1653 - 22 21 1 0 1
Гомоку 1638 - 333 155 3 175 30
Дурак 1470 - 23 10 0 13 2
Пэнтэ 1437 - 9 2 0 7 2
3 чек 1400 - 1 0 0 1 0
Дурак пасс 1400 - 18 7 0 11 2
Блокинг 1393 - 3 0 0 3 0
Drawing 1387 - 82 26 24 32 0
Стак 4 D 1382 - 4 0 0 4 0
өгдөг даам 1343 - 6 1 0 5 1
Энтропи 1310 - 5 0 0 5 0
Отелло 1296 - 8 1 0 7 2
рэнзү 1288 - 58 24 0 34 10
олон улсын даам 1277 - 6 0 0 6 1
Үно 1272 - 355 130 0 225 27
Саску 1271 - 4 1 1 2 0
Үгийн сүлжээ 1206 - 255 76 0 179 10
Орос даам 1197 - 112 17 2 93 15
Gentelman 1039 - 30 30 0 0 2
Бисмарк 986 - 54 5 11 38 2
шатар 973 - 66 1 1 64 13
Олон тоглогчийн дурак 910 - 53 8 0 45 13
Мянга 782 - 63 4 30 29 8
Техас Холдэм 0 - 74 18 11 45 1

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 1674 03:21 01:00
Хэцүү 1868 02:40 01:03
Дундаж 1774 02:17 00:54
Хялбар 1412 01:11 00:33
Судоку 6x6
Дундаж 39760 00:15 00:08
Хялбар 24335 00:11 00:06
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 644 04:56 01:18
Дундаж 867 03:30 01:06
Хялбар 624 02:31 00:59
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 184 08:33 01:46
Дундаж 310 05:49 01:42
Хялбар 88 01:37 00:49
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 2187 01:01 00:13
Хялбар 1303 00:15 00:08
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 00:25:33 14.12.2020ны өдөр