melissa

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1975 - 255 152 8 95 28
Lines of action 1441 - 2 2 0 0 0
рэнзү 1438 - 179 85 5 89 24
Орос даам 1421 - 1 1 0 0 0
Отелло 1379 - 1 0 0 1 0