oskarsander

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 1532 - 153 62 5 86 9
Double up 1400 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
рэнзү 1163 - 64 15 1 48 6