danielg

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Пэнтэ 1460 - 6 3 0 3 0
Энтропи 1459 - 7 5 0 2 0
Орос даам 1450 - 19 10 0 9 0
олон улсын даам 1421 - 1 1 0 0 0
Гомоку 1417 56 196 82 1 113 17
Отелло 1404 - 13 3 1 9 0
Англи даам 1400 - 1 0 1 0 0
өгдөг даам 1400 - 1 0 1 0 0
Стак 4 D 1394 - 1 0 0 1 0
рэнзү 1387 - 17 6 0 11 1
Коннэкт 4 1379 - 1 0 0 1 0
Судоку 1379 - 2 0 0 2 0
3 чек 1379 - 1 0 0 1 0
шатар 1359 - 21 5 4 12 0
Фишер рандом шатар 1359 - 2 0 0 2 0
Lines of action 1336 - 4 0 0 4 0