martin29

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 2101 31 468 263 31 174 48
Судоку 1400 - 2 2 0 0 0
Double up 1400 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1395 - 2 0 0 2 1
шатар 1391 - 1 0 0 1 0
Отелло 1386 - 1 0 0 1 0
Гомоку 1369 - 2 0 0 2 0
олон улсын даам 1265 - 105 34 3 68 10

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 2 13:13 12:04