AlexPin

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Гомоку 2429 - 558 408 5 145 63
Орос даам 2088 - 38 31 4 3 1
рэнзү 1984 - 575 374 8 193 70
Пэнтэ 1692 - 31 23 1 7 2
Коннэкт 4 1442 - 2 2 0 0 0